Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan và kiểm soát hoàn toàn đại dịch bệnh COVID-19. Tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Khối luôn được duy trì ổn định, công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, đóng góp tích cực, tạo bước chuyển biến mới, toàn diện trên mọi lĩnh vực hoạt động. 

Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên ngày càng thực chất, hiệu quả, qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. 


Bí thư Thành uỷ Hà Nội phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ 13 Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Hà Nội cũng nêu những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua. Cụ thể, công tác nắm bắt, phát hiện giải quyết những vấn đề phát sinh tại chi bộ, đảng bộ cơ sở có lúc còn chưa kịp thời. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, chưa giải quyết được những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở.

Một số ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực sự gương mẫu, có thái độ và văn hóa ứng xử chưa đúng mực, có biểu hiện quan liêu, vi phạm quy định của cơ quan, pháp luật của nhà nước, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của đội ngũ cán bộ, công chức Thủ đô. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có cấp ủy còn chưa quan tâm đúng mức công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, có việc còn đùn đẩy, né tránh, gây khó khăn, chậm chễ cho người dân và doanh nghiệp…

Về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối cơ quan TP trong thời gian tới, lãnh đạo Thành uỷ nhấn mạnh việc mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu. “Đối với tổ chức đảng thì phải trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức thì phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu trên các mặt trận, vững vàng về bản lĩnh chính trị, mẫu mực về đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ...”, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ yêu cầu. 

Bí thư Hà Nội đề nghị đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện mục tiêu cải cách hành chính tại các cơ quan TP phải đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển nhanh và bền vững Thủ đô trong giai đoạn tới...T.Linh