Trong đó thu nhập bình quân tạm tính đến hết tháng 8-2018 đạt 44 triệu đồng/người (năm 2017 đạt 43,1 triệu/người/năm, 2013 là 23,7 triệu, năm 2008 là khoảng 8 triệu).

 Giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đạt 239 triệu/ha năm 2017, gấp 2 lần năm 2008; Tỷ lệ người dân nông thôn tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%. Toàn thành phố đã có 4 huyện và 294/386 xã (76,3%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó các tiêu chí được duy trì bền vững và đang thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí với mô hình xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại cuộc họp sáng 11-9

Theo ông Hoàng Trung Hải, thời gian tới nhiệm vụ của ngành nông nghiệp đặt ra rất nặng nề, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cạnh tranh thị trường nói chung và về sản phẩm nông nghiệp nói riêng với các nước trong khu vực và trên thế giới ngày càng gay gắt, diễn ra ngay trong thị trường nội địa chứ không chỉ với xuất khẩu. 

Trong khi đó sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn, nguồn lực hạn chế, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp chưa cao, thiên tai và dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. 

Do vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Hội Nông dân thành phố cần tăng cường hợp tác để học hỏi kinh nghiệm, chủ động nắm bắt và ứng dụng những tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp, phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Bí thư Hà Nội cũng yêu cầu Hội Nông dân quan tâm đến vấn đề xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn; tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, tự giác giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, giữ vững sự bình yên cho nông thôn ngay từ cơ sở

N.Y