Huyện Trường Sa có 6 đơn vị bầu cử với 24 khu vực bỏ phiếu. Ngoài 3 đơn vị bầu cử với 3 khu vực bỏ phiếu ở đất liền sẽ tiến hành bầu cử vào ngày 22-5 cùng với các địa phương trong cả nước, 3 đơn vị bầu cử ngoài đảo là thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn với 21 khu vực bỏ phiếu ở thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử; với 21 điểm bỏ phiếu gồm: Song Tử Tây, đá Lớn, Cô Lin, Len Đao, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Nam, Trường Sa, Trường Sa Đông, An Bang, Thuyền Chài, Đá Đông, Đá Tây, Tiên Nữ, Tóc Tan, Phan Vinh, Núi Le, đá Lát tiến hành bầu cử trong ngày 15-5.

Cử tri trên đảo Núi Le bỏ phiếu bầu cử đại biểu  Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sáng 15-5-2016.
Cử tri trên đảo Nam Yết đi bầu cử.

Theo thông tin từ UBND huyện Trường Sa, mặc dù đến 10h sáng ngày 15-5, tất cả các cử tri có tên trong danh sách đã được niêm yết và cử tri vãng lại đang có mặt trên các đảo đã đi bỏ phiếu, nhưng các điểm bầu cử vẫn mở cửa đến 19h cùng ngày để tiếp đón cử tri là những ngư dân hành nghề đánh bắt hải sản trên biển thực hiền quyền bầu cử của mình.

Được biết 3 đơn vị bầu cử trên đảo thuộc huyện đảo Trường Sa được tổ chức bầu cử sớm hơn một tuần so với đất liền.

Hữu Toàn