Huyện Trường Sa có 6 đơn vị bầu cử với 24 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 3 đơn vị bầu cử ngoài đảo là thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn với 21 khu vực bỏ phiếu sẽ bầu cử ngày 15-5, 3 đơn vị bầu cử với 3 khu vực bỏ phiếu ở đất liền sẽ bầu cử vào ngày 22-5.

Ngoài việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa, cử tri còn tiến hành bầu 30 đại biểu HĐND huyện Trường Sa nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong tổng số 48 đại biểu ứng cử. Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 – Thượng tá Đào Giang Hải cho biết, đây là sự kiện chính trị quan trọng, nên cán bộ - chiến sĩ đơn vị tập trung làm tốt công tác phục vụ bầu cử đảm bảo đúng quy trình, quy định và tuyệt đối an toàn.

Hữu Toàn