Sau lời khai mạc của đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí quốc gia, đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo giải báo chí quốc gia báo cáo việc tập hợp các tác phẩm và kết quả vòng chấm sơ khảo. Báo cáo cho biết, Ban tổ chức giải nhận được 1810 tác phẩm, trong đó 1671 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định của điều lệ giải.

Hội đồng nghe các tác phẩm phát thanh.

Đây là năm có số tác phẩm tham gia cao nhất. Tất cả 63 Hội Nhà báo cấp tỉnh, 57 Liên chi hội, chi hội trực thuộc có tác phẩm dự thi. Qua vòng sơ khảo thấy, các tác phẩm báo chí phản ánh khá toàn diện tình hình kinh tế, văn hoá- xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước năm 2018. 

Nhiều loạt bài báo in được đầu tư công phu, bài bản; nhiều tác phẩm báo điện tử được thể hiện bằng các hình thức mới; mặt bằng chất lượng các báo địa phương được nâng lên; khoảng cách các tác phẩm phát thanh, truyền hình giữa trung ương và địa phương được thu hẹp. 

Nhiều tác phẩm điều tra có có tác dụng phản biện tốt, được các địa phương, bộ, ngành tiếp thu, xử lý... Hội đồng sơ khảo đã chọn 147 tác phẩm để Hội đồng chung khảo xem xét, đánh giá. 

Theo kế hoạch, trong ngày 1-6-2019, Hội đồng bỏ phiếu chọn các phẩm cho các giải A, B, C và khuyến khích cho 11 nhóm giải với các loại hình báo chí.

Tin, ảnh Trường Minh