Sau khi kết thúc thời hạn chót để các đoàn đại biểu gửi phiếu về Nhà Quốc hội vào 15h chiều 29-6, trao đổi với PV báo điện tử CAND vào cuối giờ chiều cùng ngày, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết “đại đa số đại biểu” đã nhất trí hoãn việc thi hành luật. Nghị quyết chính thức sẽ được Chủ tịch nước công bố vào 9h sáng 30-7.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết hiện quy trình để tiến hành công bố Nghị quyết đang được tiến hành. Cùng với việc lùi thời hạn thi hành Bộ luật Hình sự 2015 cho đến khi chỉnh sửa xong, Nghị quyết của Quốc hội cũng quyết định cho lùi hiệu lực thi hành của 3 đạo luật có liên quan (cũng được thông qua năm 2015) gồm: Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam...

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Được biết, Nghị quyết có 2 Điều, trong đó Điều 1 cho phép lùi hiệu lực thi hành của 4 luật, bộ luật đã đề cập ở trên cho đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành.

Bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và trình Quốc hội khóa XIV vào kỳ họp thứ 2. Tiếp tục áp dụng Bộ luật Hình sự 1999; Bộ luật Tố tụng hình sự 2003, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự số 23; Nghị định số 89/1998 ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam cho đến ngày Luật sửa đổi có hiệu lực.

Bên cạnh đó, điều 4 của dự thảo Nghị quyết quy định kể từ ngày 1/7/2015, các quy định có lợi cho người phạm tội quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự 2015; các điều khoản theo điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 109 vẫn sẽ được áp dụng. Các quy định khác có ghi thời điểm “ngày 1 tháng 7 năm 2016” được quy định tại Nghị quyết 109 sẽ được chuyển sang “ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành”.

Tòa án nhân dân tối cao được giao chủ trì, phối hợp với Chính phủ và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành điều 4 này. 

VH