Khu đất trên có nguồn gốc là đất quốc phòng do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng quản lý. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ cho thấy, trong thời gian mấy năm vừa qua tại diện tích đất trên có khoảng 212 ngôi nhà do các hộ dân tự ý xây dựng trái phép.

Cùng với việc bàn giao khu đất, Bộ Quốc phòng cũng bàn giao toàn bộ các công trình, vật kiến trúc do Tổng Công ty 319 xây dựng trên khu đất. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận bàn giao, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo đúng quy định của luật pháp, ổn định tình hình, tổ chức ngăn chặn các hoạt động lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất công; xử lý và giải quyết các trường hợp vi phạm về đất đai và xây dựng trái phép…

Đồng thời, UBND TP Hải Phòng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty 319 thực hiện bàn giao, tiếp nhận khu đất trên theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng và Bộ Quốc phòng, điều tra xác minh các đối tượng đang tổ chức xây dựng lấn chiếm đất công tại khu đất nêu trên; hoàn thiện hồ sơ vụ án có liên quan đến khu đất, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm về đất đai.

Văn Thịnh