Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ; Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy... Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Ban cán sự Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh Phú Thọ...

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) khẳng định: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác PCTN đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm và đạt được những thành tựu tích cực, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển - xã hội, tạo sự đồng thuận trong dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đấu tranh PCTN.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) "Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay", đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Chỉ đạo TW về PCTN đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW, ngày 09/5/2016 của Ban Chỉ đạo TW về PCTN về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế. Để triển khai kế hoạch trên, Ban Chỉ đạo TW về PCTN đã ban hành Quyết định số 17-QĐ/BCĐTW, ngày 09/5/2016 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác giám sát.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Phó Trưởng đoàn đã quán triệt mục đích, yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát; thông báo Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW, ngày 9-5-2016 về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố xét xử các vụ tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; công bố Quyết định số 17-QĐ/BCĐTW, ngày 9-5-2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN...

Thượng tướng Tô Lâm trao số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ khắc phục tình trạng nhà tạm, nhà dột nát đang tồn tại trên địa bàn.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo TW về PCTN triển khai kiểm tra, giám sát tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và các cơ quan, đơn vị, tổ chức của tỉnh với mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

Thông qua kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo TW về PCTN nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; từ đó chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo TW về PCTN. Việc kiểm tra, giám sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; hạn chế thấp nhất mức ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát của tỉnh...

Tại buổi họp, đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Theo đó, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị ngày 5-1-2016 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến, quán triệt Chỉ thị đến các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, thủ trưởng các cơ quan trong khối nội chính của tỉnh, các đồng chí Bí thư huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trên cơ sở đó, các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã triển khai phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đến các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; nội dung tập trung nhấn mạnh công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng là nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua công tác kiểm toán từ năm 2011 đến 30-6-2016, kiểm toán Nhà nước đã tiến hành 9 cuộc kiểm toán trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách các khoản chi sai trên 6 tỷ đồng; qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp, các ngành đã tiếp hơn 36 nghìn lượt công dân; nhận hơn 29 nghìn đơn, thư, thu hồi cho tập thể, cá nhân 880,16 triệu đồng, 698.525 m2 đất, xử lý hành chính 66 người... Công tác phát hiện, khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn được Cơ quan điều tra thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan sai; kết luận điều tra đề nghị truy tố đúng người, đúng tội và thu hồi phần lớn tài sản cho Nhà nước

. Trong những năm qua, Cơ quan điều tra đã khởi tố 75 vụ/163 bị can phạm các tội về kinh tế, tham nhũng. Đối với những vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, Tỉnh ủy đã chỉ đạo sâu sát, đảm bảo xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Trong 5 năm, qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đã thu hồi được trên 9,3 tỷ đồng tài sản tham nhũng (chiếm 43,4%); 25 tỷ đồng do các tội phạm kinh tế gây ra cần phải thu hồi theo các bản án...

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và các ý kiến của thành viên Đoàn công tác, Thượng tướng Tô Lâm ghi nhận những kết quả bước đầu qua công tác kiểm tra, giám sát tại Tỉnh ủy Phú Thọ cũng như các cơ quan chức năng trong công tác PCTN.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy Phú Thọ đã cơ bản thực hiện đầy đủ các chỉ đạo, chỉ thị của Trung ương về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được dư luận quan tâm. Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc diện được kiểm tra, giám sát phối hợp chặt chẽ với Đoàn công tác theo đúng mục đích, yêu cầu, chương trình kế hoạch đề ra; chuẩn bị các buổi làm việc, cử người đúng thẩm quyền và thành phần làm việc với Đoàn; chuẩn bị báo cáo, tài liệu đầy đủ; chỉ đạo Ban Nội chính cử lãnh đạo tham gia Đoàn công tác làm việc tại địa phương.

Trong quá trình làm việc, nếu phát sinh những vấn đề mới, Đoàn công tác sẽ thống nhất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị, tổ chức được kiểm tra, giám sát mở rộng phạm vi kiểm tra, xác minh để bảo đảm kết quả kiểm tra được chặt chẽ, đầy đủ.

*Nhân dịp này, thay mặt Đoàn công tác số 2 Ban Chỉ đạo TW về PCTN, Thượng tướng Tô Lâm đã trao số tiền 1 tỷ đồng từ nguồn vận động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ khắc phục tình trạng nhà tạm, nhà dột nát còn đang tồn tại trên địa bàn tỉnh.

Mai Anh