Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, năm 2016 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng, phát triển bền vững cho cả nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kì 2015-2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhiệm kì 2016-2021.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì hội nghị.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; làm tốt vai trò điều hòa, phối họp giữa các địa phương; đồng thời, là cầu nối quan trọng giữa Trung ương và các địa phương phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của vùng.

Phát biểu tại hội nghị Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm 2017, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cần phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương đôn đốc các tỉnh, thành phố trong vùng thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ; thực hiện tốt việc điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội để làm cơ sở phát triển vùng ĐBSCL thời gian tới. Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố tổ chức các hội nghị bàn giải pháp để thực hiện hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nghèo, liên kết vùng, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển doanh nghiệp vùng ĐBSCL.

Kí kết quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện tốt việc tái tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển và nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, xây dựng các công trình trọng điểm của vùng ĐBSCL; triển khai các giải pháp bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn… Dịp này, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ kí kết quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Trước đó, sáng 8-1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thị sát việc đầu tư, vận hành cảng Cần Thơ và Dự án Trung tâm Mekong Logistics của tỉnh Hậu Giang.

V.Đức – T.Lĩnh