Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Tây Nam Bộ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương; Bộ Tư lệnh QK9; lãnh đạo các tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ... 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo BCĐ Tây Nam Bộ, thời gian qua, các địa phương, các lực lượng chức năng trên địa bàn Tây Nam Bộ đã chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang giáp biên giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc mất ANTT xảy ra trên địa bàn, không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc. 

BCĐ Tây Nam Bộ đã có văn bản chỉ đạo, phối hợp với các địa phương có biên giới, biển, đảo kiểm tra và đôn đốc công tác nắm tình hình, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với bảo đảm AN-QP.

Các lực lượng, các tỉnh trong vùng đã chủ động trao đổi thông tin, trực tiếp phối hợp với phía nước bạn giải quyết các vụ việc liên quan đến AN-QP, trật tự trên địa bàn các tỉnh giáp biên giới. Việc phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa Việt Nam - Campuchia tiếp tục được thực hiện. Các tỉnh giáp biên trên địa bàn có chính sách, quy hoạch phù hợp nhằm bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các xã biên giới gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt Chương trình 134, 135, 167 của Chính phủ và các chương trình hỗ trợ phát triển KT-XH…

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị về tình hình KT-XH vùng Tây Nam Bộ thời gian qua

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Tây Nam Bộ là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng cả về chính trị, kinh tế, xã hội và AN-QP; là địa bàn có nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo. Âm mưu của các thế lực thù địch đối với vùng Tây Nam Bộ nằm trong âm mưu chung “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta. 

Trước tình hình đó, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành vùng TNB được sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, sự che chở, đùm bọc của nhân dân đã chủ động phòng ngừa, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tham luận tạo hội nghị

Tham mưu, phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp nảy sinh, giải quyết cơ bản tình hình ANTT và TTATXH. Vì thế, tại vùng Tây Nam Bộ, ANCT tiếp tục được giữ vững, TTATXH có nhiều chuyển biến tích cực. Đạt được những kết quả đó là do sự nỗ lực rất lớn về mọi mặt của lực lượng Công an các cấp trong việc thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo ANTT của Đảng ủy Công an TW và Bộ Công an thời gian qua. 

Thứ trưởng Phạm Dũng mong rằng, với chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị của Bộ Công an tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với Công an các địa phương và đặc biệt là với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ; quán triệt, thực hiện nghiêm túc chương trình công tác của Bộ Công an và của đơn vị… 

Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an trao đổi với các đại biểu về tình hình ANTT trên địa bàn Tây Nam Bộ thời gian qua. 

Kêt luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Tây Nam Bộ nhận định, tình hình ANCT của vùng Tây Nam Bộ được duy trì ổn định; các cấp ủy, chính quyền tích cực triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo, nhất là công tác giảm nghèo thu được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị được tiếp tục củng cố, kiện toàn. 

Tuy nhiên Phó Thủ tướng cho rằng, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) còn cao, trong vùng vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT, an ninh biên giới, an ninh nội bộ, an ninh tôn giáo… Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành trong vùng tiếp tục bám sát thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về phát triển KT-XH, các Nghị quyết số 19, 35, 60 về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các cơ chế, chính sách khác. Trong đó quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng mở rộng diện tích đất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đi liền với ứng dụng khoa học kỹ thuật để đảm bảo sản xuất nông nghiệp trong vùng đạt giá trị dương trong năm 2016.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành trung ương tích cực thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; gắn phát triển KT-XH với đảm bảo AN-QP.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các nội dung thảo luận tại hội nghị này sẽ được các tỉnh, thành trong vùng triển khai cho cả nhiệm kỳ 2016- 2020; giao Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ tổng hợp ý kiến các bộ, ngành để báo cáo Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy các địa phương trong vùng.

Văn Đức