Chủ trì hội nghị có các đồng chí Sơn Minh Thắng - UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ; Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tham dự hội nghị còn có Bộ Tư lệnh QK9; lãnh đạo các tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ; Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng…

Đồng chí Sơn Minh Thắng và Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì hội nghị. 

Theo BCĐ Tây Nam Bộ, năm 2016, các địa phương, các lực lượng chức năng trên địa bàn Tây Nam Bộ đã chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang giáp biên giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc gây mất ANTT xảy ra trên địa bàn, không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc. 

BCĐ Tây Nam Bộ đã có văn bản chỉ đạo, phối hợp với các địa phương có biên giới, biển, đảo kiểm tra và đôn đốc công tác nắm tình hình, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm QP-AN; tăng cường công tác phòng thủ và xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân vững chắc. 

Đồng chí Sơn Minh Thắng tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Các lực lượng, các tỉnh trong vùng đã chủ động trao đổi thông tin, trực tiếp phối hợp với phía nước bạn giải quyết các vụ việc liên quan đến QP-AN, trật tự trên địa bàn các tỉnh giáp biên giới. Việc phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa Việt Nam - Campuchia tiếp tục được thực hiện. 

Các tỉnh giáp biên trên địa bàn có chính sách, quy hoạch phù hợp nhằm bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các xã biên giới gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt Chương trình 134, 135, 167 của Chính phủ và các chương trình hỗ trợ phát triển KT-XH…

Thứ trưởng Phạm Dũng tặng Bằng khen của BCĐ Tây Nam Bộ cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu. 

Tại hội nghị, Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ, đại diện lãnh đạo các địa phương đã thảo luận và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 là chỉ đạo các lực lượng chức năng, các tỉnh trên địa bàn Tây Nam Bộ đẩy mạnh công tác nắm tình hình; chủ động xây dựng kế hoạch, xử lý hiệu quả các tình huống; giữ vững ANTT và quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống giữa chính quyền, nhân dân hai bên biên giới. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Dũng đề nghị, với chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị của Bộ Công an tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với Công an các địa phương, đặc biệt là với lực lượng Quân đội, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ; quán triệt, thực hiện nghiêm túc chương trình công tác của Bộ Công an và của đơn vị… 

Văn Đức