Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, đội ngũ những người làm báo tại TP Hồ Chí Minh hôm nay, đã và đang phát huy vai trò xung kích, không quản khó khăn, gian khổ, dũng cảm xông pha để kịp thời đưa tin về những sự kiện nóng, các vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội.

Các nhà báo cũng đã tổ chức được nhiều tuyến bài điều tra về các vụ án hình sự, tham nhũng, tiêu cực phức tạp cùng nhiều bài viết mang tính phát hiện, góp sức tổng kết thực tiễn, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, kiến nghị các giải pháp thiết thực trên các lĩnh vực; đạt giải cao trong các giải báo chí quốc gia, giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng, về phòng chống tham nhũng, lãng phí, về thông tin đối ngoại…

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho rằng, báo chí tại TP Hồ Chí Minh  không ngừng lớn mạnh, khẳng định bản sắc báo chí Sài Gòn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh, giàu tính chiến đấu, tính phản biện và cũng rất nhân văn; luôn sáng tạo, nỗ lực vượt khó, vượt khỏi những khuôn khổ xưa cũ để đáp ứng nhu cầu phát triển. Từ đó nhiều tờ báo của thành phố đã giữ vị thế hàng đầu cả nước về chất lượng thông tin và số lượng độc giả.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cơ quan báo chí của thành phố cần tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng phản ánh thông tin thiếu khách quan, trung thực; xuống cấp về đạo đức nghề nghiệp một bộ phận người làm báo.

Đồng thời, báo chí của thành phố cũng phải là lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, nhất là những thông tin sai trái trên Internet, mạng xã hội. Kịp thời phát hiện cổ vũ, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt...

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 66 tác phẩm đạt giải báo chí thành phố.

Đ.Thắng