Năm nay, giải thu hút hơn 200 tác phẩm từ 23 cơ quan báo chí của thành phố và Trung ương trên địa bàn. Các tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề nổi bật, đa dạng của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... của đất nước và bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong năm qua.

Đại diện Báo Tuổi Trẻ và Báo Phụ Nữ TP Hồ Chí Minh nhận giải nhất.

Đồng thời, các nhà báo cũng kịp thời tôn vinh gương người tốt, việc tốt, đấu tranh chống tiêu cực, các thế lực thù địch... Đặc biệt, nhiều tác phẩm đoạt giải cao năm nay có nội dung hướng về chủ quyền biển đảo quê hương. Hội đồng chung khảo đã chọn ra 46 tác phẩm xuất sắc để trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho mỗi nhóm thể loại.

Quỳnh Nga