Theo dự thảo báo cáo, từ tháng 7-2014 đến tháng 7-2018, cả nước đã xảy ra 13.149 vụ cháy, làm chết 346 người, bị thương 823 người. Thiệt hại về tài sản trong các vụ cháy ước tính hơn 6.500 tỷ đồng và hơn 6.400 ha rừng. 

Chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã nghiêm túc triển khai, quán triệt chủ trương của Đảng về PCCC; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật về PCCC. Việc phổ biến, quán triệt về chính sách, pháp luật PCCC tại các bộ ngành, địa phương đã được tổ chức thực hiện tích cực... 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại phiên họp

Trong 4 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tham gia và phối hợp với các lực lượng dập tắt được gần 10.000 vụ cháy (chiếm 73,1% tổng số vụ cháy); lực lượng PCCC tại chỗ xử lý được 3.000 vụ cháy từ khi phát sinh. 

Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo xây dựng lực lượng PCCC, trong đó tập trung PCCC tại chỗ mà lực lượng dân phòng giữ vai trò nòng cốt tại địa bàn dân cư theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Tuy nhiên, việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy ở một số cơ sở còn hình thức, đối phó; việc xây dựng, bố trí các điều kiện chữa cháy chưa được quan tâm, chưa đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ thành lập lực lượng PCCC cơ sở còn thấp, các đơn vị Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ chưa được bố trí đầy đủ, bán kính hoạt động xa, hạn chế hiệu quả. 

Đáng chú ý, về công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC thì hiện vẫn còn 2.662 công trình có nguy hiểm về cháy nổ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế hoặc đã thẩm duyệt nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC. Tính đến tháng 7-2018 còn 110 công trình chung cư, nhà cao tầng đã được chủ đầu tư đưa vào hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC...

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo và dự thảo Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC. 

Một số ý kiến đề nghị bổ sung trong clip báo cáo những hình ảnh công trình chung cư cao tầng, khu dân cư vi phạm điều kiện về PCCC; đồng thời chỉ rõ, cụ thể những bộ ngành, đơn vị nào làm chưa tốt; có những giải pháp để làm chuyển biến tình hình thực hiện chính sách pháp luật về PCCC thời gian tới...

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá, báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, tuy nhiên cần rà soát lại tất cả nội dung để đảm bảo toàn diện, đầy đủ, bám sát đề cương chi tiết. 

Để tăng cường sức thuyết phục của báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần sử dụng tối đa các thông tin, số liệu để minh hoạ và chỉ rõ “địa chỉ” bộ ngành, địa phương nào làm chưa tốt để có giải pháp cụ thể; hạn chế đưa các cụm từ chung chung. Rà soát phần kiến nghị để đảm bảo chặt chẽ, đúng chức năng của từng chủ thể. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ yêu cầu sau phiên họp, Tổ giúp việc và Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh khẩn trương hoàn thành dự thảo báo cáo; gửi các thành viên Đoàn giám sát tiếp tục góp ý, hoàn chỉnh để trình ra Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 16-8.


Quỳnh Vinh