Về phía lãnh đạo Đoàn giám sát có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát; đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban công tác đại biểu, Phó Trưởng Đoàn giám sát; đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát… 

Về phía lãnh đạo Bộ Công an có Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Lê Qúy Vương kiểm tra Trung tâm chỉ huy điều hành PCCC và CNCH quốc gia.

Theo thống kê, từ tháng 7-2014 đến tháng 7-2018, cả nước đã xảy ra 13.149 vụ cháy, làm chết 346 người, bị thương 833 người; thiệt hại về tài sản ước tính trị giá trên 6.500 tỷ đồng và  64.000 héc-ta rừng...

Trong 4 năm qua, trong bối cảnh tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp, nhất là cháy, nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà cao tầng, chợ, khu công nghiệp, phương tiện giao thông và cháy rừng, song dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn này đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tình hình cháy và thiệt hại do cháy gây ra tuy có xu hướng tăng nhưng cơ bản vẫn được kiềm chế, số vụ cháy lớn vẫn giữ được ở mức dưới 1% tổng số vụ cháy, còn lại là các vụ cháy vừa và nhỏ (chiếm 99%) thể hiện sự nỗ lực rất lớn trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn sự gia tăng của tình hình cháy.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến quan trọng, trong thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014–2018.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Qúy Vương tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội để báo cáo đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương đề nghị, lực lượng PCCC tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng về nhà cao tầng, nhà mini, quán karaoke… nghiên cứu, bổ sung, rà soát lại.

Trong lĩnh vực PCCC, Thứ trưởng Lê Qúy Vương nhấn mạnh, tiếp tục duy trì phương châm lấy phòng ngừa, “4 bốn tại chỗ” là chính; đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp giáo dục, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC đi vào thực tế, sinh động, thường xuyên, đồng bộ… để người dân nhận thức rõ về PCCC; đối với công tác quản lý Nhà nước về PCCC, trong đó các bộ, ngành, đặc biệt UBND các tỉnh, thành phố cần phải quan tâm…; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra cơ bản về PCCC, có dấu hiệu vi phạm là phải xử lý…; đối với vấn đề đầu tư, thời gian tới, Bộ Công an sẽ nghiên cứu, đề xuất báo cáo Chính phủ, Quốc hội cho chủ trương thực hiện xã hội hóa công tác PCCC về vấn đề trang thiết bị.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả quan trọng mà Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị, thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ các chỉ thị 47 của Ban Bí thư, các quy định của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn, các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ và Bộ công an về công tác PCCC, CHCN; Cảnh sát PCCC phải là lực lượng nòng cốt, là hạt nhân để huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác PCCC. “Vấn đề đặc biệt quan trọng của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH là công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về vấn đề PCCC…”- Đồng chí Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CHCN.

Đối với chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, rất đồng tình ý kiến của đồng chí Lê Thị Nga làm sao thông qua chuyên đề giám sát phải tạo đột phá, chuyển biến về vấn đề công tác PCCC.

Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội và các đại biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đối với khu nhà cao tầng, chưa có nghiệm thu PCCC mà lại đưa dân vào ở sẽ có nguy cơ cháy nổ cao, thiệt hại về người và tài sản… Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phải đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, địa phương để giải quyết vấn đề này… ;hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, cần rà soát thật kỹ để kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ nội dung liên quan cụ thể đến hệ thống pháp luật; xây dựng lực lượng, các vấn đề liên quan đến tổ chức xây dựng và phối hợp các lực lượng PCCC cả đối với lực lượng chính quy, lực lượng cơ sở và chuyên ngành, công tác huấn luyện, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ PCCC; công tác phối hợp, hiệp đồng với các địa phương, đơn vị cần chặt chẽ…

Minh Hiền