Những biện pháp cụ thể để đối phó với cuộc khủng hoảng tị nạn hiện tại và để chuẩn bị cho những thách thức trong tương lai gồm:

Dịch chuyển khẩn cấp đối với 120.000 người tị nạn hiện đang ở Hy Lạp, Hungary và Italia sang các quốc gia thành viên EU;

Thiết lập một cơ chế dịch chuyển lâu dài dành cho tất cả các nước thành viên sẽ được EC kích hoạt bất cứ lúc nào để giúp bất kỳ một quốc gia thành viên EU nào đang trải qua tình huống khủng hoảng;

Đưa ra một danh sách chung các nước an toàn mà người nhập cư đến từ đó để giúp các quốc gia thành viên hiện đang phải đối mặt với số lượng gia tăng đơn xin tị nạn và đẩy nhanh quá trình xem xét đơn xin tị nạn;

Phát hành cẩm nang hồi hương và một kế hoạch hành động của EU đối với việc hồi hương;

Dòng người nhập cư ở Serbia đang cố vượt qua hàng rào cảnh sát để vào biên giới Hungary. Ảnh: AP.

Thực hiện chiến lược truyền thông hướng ngoại đối với việc giải quyết việc khủng hoảng tị nạn;

Thiết lập một Quỹ ủy thác dành cho châu Phi để cải thiện sự ổn định và giải quyết những nguyên nhân cốt lõi đối với các dòng người di cư bất bình thường;

Thông báo về các quy định mua sắm công dành cho các biện pháp hỗ trợ người tị nạn.

H.Chi