Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nêu ra hàng loạt sai phạm của UBND thị trấn Cái Nước, như: Lập phương án trình UBND huyện Cái Nước phê duyệt, tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại khu chợ trung tâm thị trấn Cái Nước (giai đoạn 3) trên 9,6 tỉ đồng nhưng tại thời điểm thu không lập biên lai. Đến năm 2018 thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Cái Nước, UBND thị trấn Cái Nước mới khắc phục, lập biên lai lại. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau còn chỉ ra vi phạm của UBND huyện Cái Nước về việc chủ trương cho UBND thị trấn Cái Nước đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ trung tâm thị trấn từ nguồn thu phí, dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ nhưng một số nhiệm vụ còn giao chưa rõ ràng; chỉ đạo một số ngành kiểm tra, kiểm soát thiếu chặt chẽ, dẫn đến việc UBND thị trấn Cái Nước quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi không đúng. 

Chợ trung tâm thị trấn Cái Nước (ảnh Internet)

Phòng Tài chính - Kế hoạch (TC-KH) huyện Cái Nước có trách nhiệm thẩm định báo cáo quyết toán, thu chi ngân sách của thị trấn Cái Nước, nhưng không phát hiện quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi không đúng quy trình theo quy định. Đây là trách nhiệm chung thuộc về Trưởng phòng TC-KH giai đoạn 2016-2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Chủ tịch UBND huyện Cái Nước rà soát, thỏa thuận với các hộ tiểu thương, theo hướng kéo dài thời gian hợp đồng dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, để trừ dần số tiền thu vượt, lập phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt đối với số tiền thu vượt trên 9,6 tỉ đồng do nhận thức văn bản chưa đúng dẫn đến thu sai. 

Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với đối với ông My và các cán bộ có liên quan. Trong đó, có vai trò trách nhiệm của ông Trần Viễn Phương - Chánh Thanh tra huyện, tổ trưởng tổ xác minh tố cáo do tham mưu Chủ tịch UBND huyện Cái Nước ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đặng Văn My. 

Không kết luận rõ việc vi phạm mức thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ thị trấn Cái Nước giai đoạn 3 và chưa xác định rõ trách nhiệm việc cấp 2 quầy cho Hội Nông dân huyện sử dụng làm HTX mua bán. 

Chỉ đạo Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước thu tiền cơ sở hạ tầng và thu bổ sung tiền cho thuê quầy đối với HTX, do cho thuê giá thấp hơn so với các hộ khác tại khu vực chợ (các hộ thuê 92.000 đồng/m2, HTX thuê 73.000 đồng/m2) là 33.120.000 đồng; rà soát lại nếu Hội Nông dân sử dụng sai mục đích theo chủ trương của huyện thì thu hồi vị trí này trả lại hiện trạng ban đầu theo bản thiết kế chợ bờ kè (nơi xây dựng trụ sở Ban Quản lý chợ…

V.Đức