Năm 2004, Nguyễn Văn Khiêm được phân công làm việc tại Ban Thương binh xã Nhị Long Phú, với nhiệm vụ hàng tháng đến Phòng LĐ-TB&XH huyện nhận danh sách và tiền trợ cấp cho các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn xã. 

Năm 2006, danh sách chi trả chế độ chính sách thương binh, liệt sỹ phát sinh thêm ông Nguyễn Văn Năm (SN 1936, ở ấp Dừa Đỏ 2, xã Nhị Long Phú). Khi thông báo chi trả tiền trợ cấp, ông Năm nhiều tháng liên tục không đến nhận. 

Nảy sinh lòng tham, Khiêm không báo cáo lên Phòng LĐ-TB&XH huyện để cắt thôi hưởng chế độ, mà vẫn để tên ông Năm trong danh sách, rồi giả chữ ký của ông Năm để lấy tiền tiêu xài cá nhân. 

Cho đến khi bị phát hiện, Khiêm đã chiếm đoạt số tiền 135.363.200 đồng.

Hồ Giang