Mức giảm của xăng E5 thậm chí còn thấp hơn - giảm 67 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: giảm 369 đồng/lít; Dầu hỏa: giảm 189 đồng/lít và Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 234 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn 17.233 đồng/lít đối với xăng RON92; Xăng E5: không cao hơn 17.032 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.469 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 11.988 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.616 đồng/kg.

Xăng mới tăng giá 1 lần kể từ đầu năm

Nguyên nhân của mức giá điều chỉnh này được cho biết do bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 5/4/ 2017 là: 61,837 USD/thùng xăng RON 92; 61,591 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 60,940 USD/thùng dầu hỏa; 292,685 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4521/BTC-QLG ngày 4 tháng 4 năm 2017, thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu Quý II năm 2017 như sau: xăng 10,21%; dầu diesel 1,18%; dầu hỏa 0,07%; dầu mazut 2,66%. Tỷ trọng xăng từ nguồn nhập khẩu và nguồn sản xuất trong nước (Nhà máy lọc dầu Dung Quất) để tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong giá cơ sở: 47,41% từ nguồn nhập khẩu và 52,59% từ nguồn sản xuất trong nước.

Giá Etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 theo Công văn số 339/BTC-QLG ngày 4 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.813 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được giữ nguyên như hiện hành.

Các điều chỉnh chính thức được áp dụng từ 15h chiều 5-4.

Như vậy, kể từ đầu năm tới nay, xăng mới tăng giá 1 lần, giữ nguyên giá 3 lần và giảm 3 lần. 


Vũ Hân