Như vậy, kể từ đầu năm tới nay, xăng mới tăng giá 1 lần, giữ nguyên giá 3 lần và giảm 2 lần. Sau lần điều chỉnh này, xăng RON 92 có giá không cao hơn 17.314 đồng/lít; xăng E5 giảm 661 đồng/lít, có giá không cao hơn 17.099 đồng/lít.

Diễn biến giá xăng dầu từ đầu năm đến nay rất dễ chịu với người tiêu dùng

Tại lần điều chỉnh này, các mặt hàng dầu cũng giảm giá khá đáng kể từ 528 – 609 đồng/lít,kg (kỳ trước tăng giá nhẹ từ 55 – 142 đồng/lít, kg). Cụ thể, dầu diesel giảm 609 đồng/lít, về mức không cao hơn 13.838 đồng/lít; dầu hỏa giảm 657 đồng/lít, về mức không cao hơn 12.177 đồng/lít; dầu mazut giảm 528 đồng/kg, về mức không cao hơn 10.850 đồng/kg. 

Cùng với điều chỉnh giảm giá xăng, liên bộ cũng giữ nguyên mức xả Quỹ bình ổn giá 0 đồng với cả xăng khoáng và xăng E5. Mức trích quỹ bình ổn giá được giữ nguyên. Nguyên nhân giá giảm khá mạnh trong đợt điều hành này được cho biết do giá thành phẩm các mặt hàng này trong 15 ngày qua biến động giảm, bình quân ở mức 61,931 USD/thùng với xăng RON 92; dầu diesel ở ngưỡng 63,298 USD/thùng, dầu hỏa 62,033 USD/thùng và dầu mazut là 302,509 USD/tấn.  


Vũ Hân