Việt Nam được chọn là 1/12 quốc gia danh dự trong tổng số hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự hội chợ lần này. Khu gian hàng quốc gia Việt Nam có quy mô 256m2, trưng bày và giới thiệu quảng bá thông tin, hình ảnh quốc gia, tiềm năng và thành tựu thương mại, đầu tư, du lịch của Việt Nam và các sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Khu gian hàng thương mại Việt Nam có quy mô 245m2 với sự tham gia của 25 doanh nghiệp có năng lực xuất khẩu tốt và thương hiệu uy tín, chất lượng của Việt Nam trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến và dịch vụ công nghệ thông tin.

Ngoài ra, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Ban tổ chức Hội chợ và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức 2 hội nghị giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Phan Đức