Tổng giá trị xuất khẩu tại chỗ (từ chi tiêu của khách quốc tế tại Việt Nam) tháng 8-2016 ước đạt 989 triệu USD. Tính chung trong 8 tháng 2016, tổng số khách quốc tế đến đạt 6.452.373 lượt khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng giá trị xuất khẩu tại chỗ ước đạt 7,1 tỷ USD (tương đương 159.699 tỷ đồng). 

Tổng số khách du lịch nội địa ước đạt 43,1 triệu lượt khách (trong đó, khách lưu trú đạt 20,5 triệu lượt). Tổng thu từ khách du lịch nội địa ước đạt 105.453 tỷ đồng. Tổng thu từ khách du lịch 8 tháng 2016 ước đạt 265.152 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị xuất khẩu tại chỗ + tổng thu từ khách du lịch nội địa), tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, thể hiện sự phục hồi của du lịch Việt Nam sau hơn một năm suy giảm liên tục, lượng khách quốc tế đến đã liên tục tăng trở lại ở mức 2 con số so với năm 2015. Dự báo, tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến tháng 9, 10-2016 có thể giảm do tác động của yếu tố mùa vụ, tuy nhiên, mục tiêu kế hoạch đón 9 triệu khách quốc tế năm 2016 là hoàn toàn khả thi.

L.Hiệp