Dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện các Bộ, ban, ngành, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh phía Bắc, lãnh đạo một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội nghị tập huấn.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, các học viên được tập huấn một số nội dung như: Định hướng hội nhập quốc tế về kinh tế và Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với Việt Nam; Tự do hóa đầu tư khi TPP có hiệu lực đối với Việt Nam; giới thiệu chung về hội nhập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trong đó có TPP và đánh giá tác động, cơ hội, thách thức đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông...

X.M.