Tham gia lớp tập huấn lần này gồm có 170 CBCS của Công an 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm.

Trong thời gian 2 ngày, lớp tập huấn được tham gia học tập 5 chuyên đề gồm: công tác phòng, chống tội phạm tiền giả, đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ trong tình hình hiện nay; triển khai một số vấn đề cần chú ý trong công tác chỉ đạo, phối hợp điều tra, xử lý và những vấn đề có liên quan đối với loại án tiền giả; khái quát về yếu tố bảo an và cách nhận biết tiền thật, giả của tiền VNĐ, các loại ngoại tệ và công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm tiền giả và hợp tác Quốc tế trong tình hình hiện nay.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ chỉ huy và CBCS của Công an các tỉnh, thành phố nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để phối hợp đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm tiền giả, đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ, góp phần phuc vụ tốt sự nghiệp bảo đảm ANQG, trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay.

Quang Văn