Hội nghị tập huấn kéo dài từ ngày 14 đến 16-9, với sự tham gia của hơn 150 cán bộ, phóng viên báo, đài trên cả nước. 

Tại đây, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên tham gia sẽ được học tập 6 chuyên đề từ các chuyên gia đầu ngành của Học viện Quốc phòng, Học viện An ninh nhân dân, Bộ TT&TT. Với nội dung phân tích, làm rõ những vấn đề về quốc phòng - an ninh; bảo vệ chủ quyền gắn với phát triển kinh tế - xã hội; an toàn thông tin và quản lý thông tin trên mạng internet...

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết: Thời gian qua, các thế lực thù địch luôn tìm cách tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam thông qua việc lợi dụng báo chí, đặc biệt là thông tin trên internet, coi đây là phương tiện quan trọng để thực hiện “diễn biến hòa bình”.

Để đội ngũ báo chí có điều kiện chỉ đạo, định hướng thông tin đúng mức cho toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đất nước mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Bộ TT&TT, phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương tổ chức tập huấn cho cán bộ, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí trên toàn quốc những vấn đề cơ bản về quan điểm của Đảng và Nhà nước về Quốc phòng - An ninh và các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước…

Văn Đức