Ngày 26-5, Chi Cục BVTV Lâm Đồng cho biết, các mẫu nông sản được đơn vị lấy để phân tích định tính một số chất độc hại thường xuất hiện phổ biến trên các loại rau, chè cho kết quả an toàn gần như tuyệt đối.

Cụ thể, trong 203 mẫu nông sản, trong đó có 154 mẫu rau các loại, 49 mẫu chè búp tươi, được Chi Cục BVTV Lâm Đồng lấy ngẫu nhiên tại các nông hộ ở TP Đà Lạt, Bảo Lộc, các huyện Đơn Dương, Đức Trọng để phân tích định tính, xác định một số chất độc hại. 

Kết quả có 202/203 mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong ngưỡng an toàn, đạt tỷ lệ 99,51%.

Gần 100% mẫu nông sản các loại của Lâm Đồng được phân tích cho kết quả an toàn

Cũng theo Chi Cục BVTV Lâm Đồng, trong vòng 3 tháng qua, với chức năng của mình đơn vị đã lấy tổng cộng 470 mẫu rau sản xuất tại Đà Lạt và các huyện lân cận để phân tích định tính. Kết quả là 464/470 mẫu an toàn, chiếm tỷ lệ 98,72%.

Hiện nay, diện tích trồng rau các loại của Lâm Đồng ước tính khoảng 45.000ha với tổng sản lượng đạt 1,4 triệu tấn/năm. Sản xuất các loại rau chất lượng cao theo phương pháp sản xuất rau an toàn đã dần trở thành phương pháp canh tác phổ biến tại Đà Lạt và các huyện lân cận.

Kim Ngân