Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng cho biết, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1-4-2019 về các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. 

Bộ cũng tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25-6 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; từ đó tạo điều kiện để các bộ, ngành và địa phương chủ động thực hiện. Bộ cũng bắt tay chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm cũng được Bộ KH&ĐT chú trọng là quản lý vốn đầu tư phát triển năm 2019

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm cũng được Bộ KH&ĐT chú trọng là quản lý vốn đầu tư phát triển năm 2019. Nhằm triển khai kế hoạch đầu tư năm 2019 và công tác quản lý vốn đầu tư phát triển, ông Trần Quốc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân cho biết, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án giao chi tiết kế hoạch 2019 cho các Bộ, ngành, địa phương và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án. 

Ngoài ra từ đầu năm đến nay, cả nước thu hút thêm hơn 18,4 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái; nhưng vốn giải ngân thực hiện lại đạt 9,1 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Cùng thời gian trên, cả nước có thêm 12.960 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn hơn 190 nghìn tỷ đồng. Quy mô vốn bình quân của mỗi doanh nghiệp mới thành lập đạt 14,7 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo, nhiều nội dung cũng đã được lãnh đạo Bộ KH&ĐT trao đổi như: tăng cường quản lý hiệu quả nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài; Luật Quy hoạch sửa đổi, Luật Đầu tư công sửa đổi, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công tác quản lý đấu thầu và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.


Lưu Hiệp