Giáo sư Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế quốc dân 

Ngày 27-9 tại Hà Nội, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Trường Đại học kinh tế quốc dân tổ chức lễ công bố Báo cáo nghiên cứu: Doanh nghiệp tạo tác động xã hội - nhân tố chủ chốt giúp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, qua đó, nêu bật sự cần thiết phải hỗ trợ cho việc phát triển của khu vực này. 

Theo báo cáo nghiên cứu, doanh nghiệp có thể cân bằng mục tiêu xã hội và kinh tế sẽ là mô hình kinh doanh bền vững. Hiện có 70% doanh nghiệp tạo tác động xã hội đang kinh doanh có lợi nhuận; 59% doanh nghiệp tạo tác động xã hội ở Việt Nam lựa chọn cân bằng giữa mục tiêu xã hội và kinh tế và 34% tập trung vào mục tiêu xã hội là chủ yếu. Việc làm, cuộc sống mạnh khỏe, hạnh phúc cho mọi người và bảo vệ môi trường là 3 lĩnh vực tác động hàng đầu của các doanh nghiệp tạo tác động xã hội. 
 
Tại sự kiện, Giáo sư Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế quốc dân cho biết, việc thúc đẩy tinh thần kinh doanh vì xã hội, vì sự phát triển bền vững được tiến hành từ năm 2009 với sự ra đời của Trung tâm Sáng tạo xã hội và khởi nghiệp. Qua đó, thể hiện quyết tâm và sự cam kết cao của trường trong lĩnh vực này. 

Giáo sư bày tỏ tin tưởng rằng, mô hình kinh doanh vì xã hội, vì sự phát triển bền vững là mô hình kinh doanh của thế kỷ 21. Mô hình này là một mô hình cùng thắng, mô hình đa giá trị. Ở đó, các doanh nhân vừa tạo giá trị kinh tế cho bản thân, vừa tạo tác động lên xã hội, vừa giảm thiểu tác động lên môi trường. 

Bà Catherine Phương, Trợ lý Giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam
Đại diện UNDP tại Việt Nam, bà Catherine Phương, Trợ lý Giám đốc quốc gia đồng tình với quan điểm của Giáo sư Trần Thọ Đạt. Bà Phương cho hay, nắm bắt mô hình kinh doanh này là tối quan trọng đối với Việt Nam. Chính việc phát triển cách tiếp cận bền vững và bao trùm hơn cho tăng trưởng kinh tế, thông qua đổi mới sáng tạo và công nghệ. 

Đồng thời, nâng cao năng suất lao động; giải quyết những thách thức xã hội và môi trường mà quốc gia đang phải đối mặt sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. 

Theo báo cáo nghiên cứu, doanh nghiệp tạo tác động xã hội ở Việt Nam thường có quy mô nhỏ về nhân sự và doanh thu. Tuy nhiên, nếu đi đầu trong việc thúc đẩy sự đa dạng và bao trùm trong kinh doanh. Gần đây, tất cả các doanh nghiệp tạo tác động xã hội đều có nhân viên là nữ và ba phần tư số doanh nghiệp này có người khuyết tật trong đội ngũ nhân viên của mình. 

Để thúc đẩy sự phát triển của khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam, nghiên cứu cũng khuyến nghị, cần tăng cường cơ hội tiếp cận vốn và các phương pháp tài chính sáng tạo khác cho khu vực này. 

Đẩy mạnh sự kết nối giữa các doanh nghiệp tạo tác động xã hội với các doanh nghiệp khác trong khối tư nhân và thành lập mạng lưới đại diện cho khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội.

Duy Tiến