Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN, Trưởng Ban Chỉ đạo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 494 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước khi đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước; đưa ra giải pháp nhằm hiện thực hóa chủ trương của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp trong nước thâm nhập thị trường nội địa; phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, xây dựng thương hiệu, mạng lưới phân phối. 

Song song với việc tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về ưu tiên sử dụng hàng Việt, cần tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp thay đổi mạnh mẽ hơn nữa thông qua tái cơ cấu doanh nghiệp, tăng năng suất lao động, tối ưu hóa nguồn lực, thay đổi công nghệ, xây dựng thương hiệu, thị trường để sản phẩm và dịch vụ ngày càng chất lượng... 

Các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội nghị.

Về chương trình năm 2018, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai và giám sát thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước” gắn với Cuộc vận động; đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Đề án “Người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt”; tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quản lý thị trường, hải quan, thuế; xử lý nghiêm hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của các cơ quan, đơn vị và tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước trong việc mua sắm các trang thiết bị là hàng hóa nội địa. 

Cùng đó, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động.

Diệp Vinh - Anh Minh