Thông điệp của Bộ Công Thương khẳng định: "Cải cách bộ máy hành chính là cấp bách cần làm ngay, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc cải cách nhân sự được tiến hành công khai, minh bạch đúng quy định nhằm đảm bảo bộ máy được vận hành hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội".

Được biết, ngoài việc cải cách bộ máy nhân sự, lĩnh vực bán hàng đa cấp và quản lý thị trường cũng nằm trong tầm ngắm trước tiên. Bộ này cho biết sẽ siết chặt quản lý đối với lĩnh vực kinh doanh đa cấp, đồng thời tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã đưa ra thông điệp về nhân sự của Bộ.

Đối với lĩnh vực được thừa nhận là còn tồn tại yếu kém, gây bức xúc cho nhân dân – lĩnh vực quản lý thị trường, Bộ Công Thương cho biết sẽ mạnh tay cải cách trên cơ sở việc nào thị trường làm tốt hơn thì để thị trường tự vận động, Nhà nước chỉ tập trung vào những việc thị trường làm không tốt như tổ chức minh bạch, chống độc quyền, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Về cải cách thể chế, với tư cách một Bộ quản lý 2 mảng lớn bao trùm là thương mại và công nghiệp, Bộ Công Thương hứa hẹn sẽ tiếp tục rà soát một loạt các văn bản pháp luật, quy chế quản lý bị đánh giá là chưa thực sự thông thoáng, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, tận dụng được cơ hội do hội nhập mang lại. Cùng với đó thúc đẩy các ngành công nghiệp dịch vụ mạnh hơn, trong đó có công nghiệp khai khoáng. Khuyến khích, tập đoàn, tổng công ty và cả các doanh nghiệp tư nhân phải tập trung sản xuất, coi đây là giải pháp quan trọng để góp phần tăng trưởng.

“Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải quyết liệt đổi mới. Chậm ngày nào, quyền lợi của người dân sẽ bị ảnh hưởng, doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn”, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh. 

Trước đó, tại thời Bộ trưởng tiền nhiệm Vũ Huy Hoàng, Bộ Công Thương đã có nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến công tác nhân sự. Tại cuộc họp với Bộ Công Thương vào giữa tháng 7, Thủ tướng đã yêu cầu phải tái cơ cấu chính bộ máy của Bộ đầu tiên, vì quá cồng kềnh, đi ra đi vào không hiệu quả. 

Vũ Hân