Cụ thể, theo quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô trong các cơ quan nhà nước, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương gồm 1 bộ trưởng, 6 thứ trưởng, 1 tổng cục trưởng và 3 cục trưởng có hệ số phụ cấp chức vụ là 1,25, nên Bộ Tài chính đề nghị Bộ này điều chỉnh lại định mức sử dụng ôtô phục vụ chức danh là 11 xe, thay vì 12 xe chức danh như hiện nay.

Bên cạnh đó, về xe ôtô phục vụ chung, Bộ Công thương hiện đơn vị đang có 192 xe, trong khi tiêu chuẩn tối đa Bộ Công Thương chỉ được 135 xe.

Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Bộ Công Thương thực hiện sắp xếp, điều chuyển nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý bảo đảm việc sử dụng xe phục vụ công tác chung tuân thủ đúng định mức quy định.

H.A