Cụ thể, theo khảo sát của Kitco, trong số các nhà đầu tư bán lẻ bỏ phiếu trong cuộc bình chọn trực tuyến, 83 người, tương đương 46%, tìm kiếm một đà tăng giá của vàng cho tuần tới. 68 người trả lời, tương ứng 37%, cho rằng quý kim này mất giá, trong khi 43 người, tương đương 13%, dự đoán giá đi ngang.

Trong số các chuyên gia thị trường, 7 trong số 14 người trả lời, tương đương 50%, tìm kiếm khả năng tăng. 7 nhà phân tích, hoặc 21%, kỳ vọng giá di chuyển thấp hơn, và 4 người, hoặc 29%, dự báo giá trung lập.

H.A.