Theo đó, tổng số dự án được trao Giấy chứng nhận đầu tư, tăng vốn đầu tư và MOU hợp tác đầu tư tại hội nghị bao gồm 24 dự án với tổng vốn đầu tư ước lên tới trên 11 tỷ USD. Đáng chú ý, có nhiều dự án với tổng vốn đầu tư lên tới trên 1 tỷ USD như dự án Nhà máy Điện khí LNG với tổng vốn đầu tư lên tới 4 tỷ USD, cụm nhà máy công nghiệp hỗ trợ cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai với tổng vốn đầu tư 1,34 tỷ USD…

Theo đó, UBND TP. Hà Nội đã trao 3 văn kiện trong đó đáng chú ý có Bản ghi nhớ về hợp tác hỗ trợ đầu tư UBND TP.Hà Nội và Tập đoàn Jiayuan International về dự án đầu tư, xây dựng, công viên phần mềm và cảng cạn ICD tại Hà Nội với tổng vốn đầu tư là 1,5 tỷ USD; Bản ghi nhớ về hợp tác hỗ trợ đầu tư giữa UBND TP. Hà Nội và Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnammobile về mở rộng đầu tư, xây dựng, nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông mạng 4G, 5G với tổng vốn đầu tư tăng thêm 800 triệu USD…

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam trao Thỏa thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Hyosung Advanced Materials về xây dựng cụm nhà máy công nghiệp hỗ trợ cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai với tổng vốn đầu tư 1,34 tỷ USD; Giấy Chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Groz Beckert Việt Nam về Dự án sản xuất thiết bị và công cụ sản xuất ngành dệt và các ngành liên quan với tổng vốn đầu tư 96 triệu EUR.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND tỉnh Bạc Liêu và Công ty Delta Offshore Energy PTE. Ltd về dự án Nhà máy điện khí LNG với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD; biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND tỉnh Bạc Liêu và Công ty UPC Vietnam Ltd về dự án Nhà máy điện gió trên bờ tại tỉnh Bạc Liêu với tổng vốn đầu tư 407 triệu USD; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Việt - Úc về dự án nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kín với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD.

Trân Trân