Trong đó, vốn FDI giải ngân được 1,05 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm ngoái. Cả nước có 166 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư và 61 lượt dự án đăng ký tăng thêm vốn.

Trong 19 ngành lĩnh vực, công nghiệp chế biến chế tạo, bán buôn, bán lẻ và bất động sản thu hút được nhiều vốn nhất. Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông tiếp tục là những nước có vốn đổ vào Việt Nam nhiều nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 42 tỉnh thành phố, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 306,2 triệu USD.

Hải Dương đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 181,3 triệu USD, chiếm 14,4% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 168,1 triệu USD chiếm 13,4% tổng vốn đầu tư.

Trân Trân