Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 1797/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các Tổng công ty điện lực năm 2016. Theo đó, mức giá bán buôn cho các Công ty điện lực sẽ tăng từ 2% đến 5%.

Cụ thể, theo Quyết định này, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh sẽ có mức điều chỉnh tăng thấp nhất (nhưng vẫn có mức giá mua vào cao nhất), từ mức tối thiểu 1.480 đồng/kWh của 2015 lên 1.506 đồng/kWh (tăng 2%) và mức tối đa từ 1.520 đồng/kWh lên 1.562 đồng/kWh (tăng 3%).

Ở chiều ngược lại, Công ty Điện lực Miền Trung vốn có giá mua vào thấp nhất nay bị điều chỉnh tăng nhiều nhất (5%), từ mức giá tối thiểu 1.066 đồng/kWh lên 1.119 đồng/kWh và mức giá tối đa từ 1.135 đồng lên 1.200 đồng/kWh.

Giá bán buôn điện của EVN đến 5 Tổng Công ty Điện lực thành viên tăng từ 2% đến 5% trong năm 2016. Ảnh minh họa.

Có mức giá mua buôn thấp thứ 2, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng bị điều chỉnh mức mua buôn tối thiểu lên 3%, từ 1.071 đồng/kWh lên 1.107 đồng/kWh; mức giá tối đa tăng 4% từ 1.127 đồng/kWh lên 1.172 đồng/kWh.

Tổng Công ty Điện lực miền Nam bị điều chỉnh tăng đều 3% cả với giá mua tối thiểu và tối đa, từ 1.275 đồng/kWh lên 1.310 đồng/kWh đối với giá tối thiểu và từ 1.305 đồng/kWh lên 1.346 đồng/kWh đối với giá tối đa.

Tổng công ty Điện lực Hà Nội có mức giá mua buôn cao thứ 2 sau Tổng Công ty Điện lực Hồ Chí Minh, mức điều chỉnh tăng 3% đối với giá tối thiểu (1.317 đồng/kWh lên 1.360 đồng/kWh) và 4% đối với giá tối đa (1.368 đồng/kWh lên 1.422 đồng/kWh).

Theo quyết định 1797, căn cứ vào khung giá bán buôn điện bình quân trên, giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các Tổng công ty Điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá.

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016.


Mức giá bán buôn điện áp dụng cho năm 2016

Tuy giá bán buôn cho các Tổng Công ty Điện lực có điều chỉnh, nhưng EVN khẳng định điều này không ảnh hưởng gì đến giá điện bán đến tay khách hàng. Thông cáo phát đi chiều 16-5 của EVN cho biết: Căn cứ Nghị định 82/NĐ-CP ngày 25/8/2014 của Chính Phủ về Qui chế tài chính của EVN, Tập đoàn này sẽ quyết định giá bán buôn cho các Tổng Công ty Điện lực trong khung giá bán buôn do Bộ Trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Thông tư số 12/2014/TT-BCT ngày 31/03/2014 của Bộ Công Thương quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân có hướng dẫn phương pháp lập giá bán điện của EVN cho các Tổng Công ty Điện lực.

Tuy nhiên, do cơ cấu đối tượng khách hàng từng vùng miền thuộc địa bàn các Tổng Công ty điện lực (thành phố, nông thôn, miền núi…) khác nhau dẫn đến giá bán buôn điện của EVN cho các Tổng Công ty Điện lực khác nhau. 

Nguyên nhân do Việt Nam áp dụng một mức giá bán lẻ chung trên toàn quốc, trong khi chi phí của các Công ty Điện lực là khác nhau. Ví dụ Tổng Công ty Điện lực miền Trung sẽ có chi phí cao hơn do địa bàn rộng, hao tổn nhiều, và khách hàng mua điện kinh doanh ít. Do là nguyên nhân mức giá bán buôn của EVN cho Tổng Công ty này thấp để đảm bảo kinh doanh vẫn có lãi. 

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đinh Quang Tri khẳng định, mức giá bán buôn điện của EVN bán cho các Tổng Công ty Điện lực năm 2016 là giá nội bộ trong EVN để các đơn vị thực hiện theo qui định của Bộ Công Thương nhằm tăng tính công khai, minh bạch thông tin trong quản lý, điều hành giá điện và không làm thay đổi giá bán điện cho khách hàng đang được áp dụng. Hiện nay EVN không có bất cứ đề xuất nào về việc xin điều chỉnh giá điện trong năm 2016.

V.H