Theo đó tình hình kinh tế trong nước Quý I vẫn giữ xu thế tích cực từ cuối năm 2017 trở lại, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, giá cả và lạm phát trong tầm kiểm soát, chỉ số tài chính tiền tệ đều tích cực, mặt bằng lãi suất ổn định, thanh khoản tốt, thị trường chứng khoán tăng trưởng ổn định.

Bộ KH&ĐT dự kiến Quý I/2018, tăng trưởng GDP trên 7%, mức tăng tốt nhất trong 10 năm qua và chỉ số giá tiêu dùng bình quân được kiểm soát tốt ở mức tăng 2,82%. 

Dự báo bối cảnh thế giới sẽ có nhiều khởi sắc hơn nhưng xu hướng bảo hộ thương mại sẽ ảnh hưởng tới xuất khẩu của Việt Nam. Nếu không có biến động lớn xảy ra, các yếu tố khu vực tư nhân đi vào hoạt động tốt thì mức tăng GDP 6,8% trong năm 2018 cũng có thể phấn đấu hướng tới được.

Trên cơ sở đó, Bộ KH&ĐT đưa ra hai kịch bản tăng trưởng GDP của năm 2018: Kịch bản 1, với điều kiện phải thực hiện kiên trì các giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2018, sẽ đạt mức 6,7% - mức cao nhất theo Nghị quyết của Quốc hội. Kịch bản thứ hai, với lực đẩy từ công nghiệp chế biến, chế tạo tăng tốt, tăng trưởng GDP sẽ đạt mức 6,8%.

H.A.