Kinh tế và thương mại của thế giới dự báo cao hơn năm 2017, tạo thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế và xuất khẩu. Tăng trưởng sẽ tiếp tục cải thiện ở cả ba động lực kinh tế, mạnh mẽ nhất là khu vực dịch vụ do kế thừa đà tăng trưởng của năm 2017.

Khu vực công nghiệp và xây dựng cũng sẽ được kỳ vọng có bước bứt phá khi những nỗ lực từ phía Chính phủ trong tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp.

Trung tâm Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia dự kiến GDP có thể sẽ đạt mức 6,83% (điều chỉnh tăng so với mức dự báo 6,71% thực hiện tháng 12-2017).

PV