Dự án nêu trên khởi công từ tháng 6-2018 trên diện tích 62 ha ở xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước với tổng vốn đầu tư hơn 1.315 tỉ đồng, tổng công suất thiết kế 46 MWp, sản lượng điện cung cấp mỗi năm 75 triệu kwh. 

Theo ông Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, địa phương này đã và đang nỗ lực thu hút nhà đầu tư khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai và nguồn bức xạ để chuyển hóa hàng ngàn hec-ta đất đai hoang hóa, khô cằn bởi năng gió thường niên thành nơi phát triển nguồn năng lượng tái tạo công nghệ cao, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. 

Chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời BP Solar 1 hỗ trợ cho xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) 500 triệu đồng

Tại lễ khánh thành Nhà máy điện năng lượng mặt trời BP Solar 1, chủ đầu tư dự án đã hỗ trợ các quỹ phát triển xã Phước Hữu 500 triệu đồng.

Hữu Toàn