Với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng, quy mô công suất 168 MWp được  xây dựng trên diện tích 186 ha, dự án điện mặt trời CMX Renewable Energy Vietnam có quy mô công suất lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Dự kiến  đến giữa năm 2019 dự án này chính thức phát điện thương mại, sản lượng điện cung cấp cho lưới điện quốc gia mỗi năm 200 triệu kWh.

Đây là dự án điện mặt trời thứ 4 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chính thức khởi công trong năm 2018, góp phận thực hiện mục tiêu phát triển nhóm ngành tái tạo, từng bước xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Đến thời điểm này, trên địa bàn Ninh Thuận có 48 dự án điện mặt trời đã được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận chủ trương khảo sát; trong sốđó có 24 dự án được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương đồng ý bổ sung Quy hoạch điện lực, với tổng công suất 1.603 MWp.

Phan Văn Lương