Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hoà Trần Hải Sơn cho biết, ngay từ đầu năm 2019, Cục Hải quan Khánh Hoà đã tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính theo chỉ đạo và kế hoạch, bao gồm: cải cách thể chế; kiểm soát TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng công chức hải quan; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đối thoại với doanh nghiệp; tiếp tục áp dụng các phương pháp quản lý hải quan hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh. 

Với những nỗ lực trên, tổng thu NSNN tại đơn vị đã thực hiện 2.417,29 tỷ đồng, đạt 212,04% (2.417,29/1.140 tỷ) chỉ tiêu dự toán được giao, đạt 80,58% (2.417,29/3.000 tỷ) chỉ tiêu phấn đấu, giảm  58,60% (2.417,29/5.839,51 tỷ) so với cùng kỳ năm 2018. Số thu từ xăng dầu nhập khẩu 991,80 tỷ đồng, chỉ chiếm 41,03% (991,80/2.417,29 tỷ) tổng thu của toàn đơn vị, giảm 82,26% (991,80/5.590,38 tỷ) so với cùng kỳ năm 2018.

Theo ông Sơn, nguyên nhân tác động làm tăng thu là do  từ cuối năm 2018 đến nay, trên địa bàn quản lý có gần 20 dự án điện gió, điện mặt trời triển khai đầu tư. Trong đó, các dự án điện mặt trời được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, để hoàn thành trước tháng 6/2019, vì vậy kim ngạch máy móc thiết bị nhập khẩu tăng và phát sinh số thu đột biến 1.206,26 tỷ (Chi cục Ninh Thuận 9 99,16 tỷ, Chi cục cảng Cam Ranh 207,10 tỷ), chiếm tỷ trọng 49,9% tổng thu của đơn vị. Mặt hàng Đá granite và Cát vàng (làm khuôn đúc) xuất khẩu tăng so với năm 2018, với số lượng 526.936 tấn và kim ngạch đạt 5,30 triệu USD, số thu từ nguồn này đạt 22,75 tỷ đồng, tăng 587,31% so với cùng kỳ năm trước (22,75/3,31 tỷ). 

Tuy nhiên, trong 6 tháng, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Dung Quất hoạt động ổn định, cung cấp phần lớn nhu cầu xăng dầu trong nước, nên lượng xăng dầu nhập khẩu từ nước ngoài giảm đáng kể. 

Vì vậy, số lượng xăng dầu nhập khẩu từ Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong vào nội địa chỉ đạt 298.013 tấn, giảm 74,18% (1.154.256 tấn) và kim ngạch nhập khẩu giảm 76,82% (183,65/792,28 triệu USD) so với cùng kỳ 2018; dẫn đến số thu từ mặt hàng này giảm 82,26%. 

Số thu từ mặt hàng  xăng dầu giảm 82,26% trong 6 tháng đầu năm 2019

Ngoài ra, việc áp dụng mức thuế ưu đãi đặc biệt đối với các lô hàng xăng dầu nhập khẩu (nộp bổ sung C/O) đã giảm số thuế của mặt hàng này 227,17 tỷ đồng.

Lưu Hiệp