Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp của Ban chỉ đạo, Bộ Công Thương được giao căn cứ vào diễn biến của nền kinh tế đến hết quý III năm nay để tính toán các phương án điều chỉnh giá điện. Như vậy, nếu có tăng, giá điện cũng sẽ chỉ tăng trong quý IV, và cũng tăng “ở mức thấp nhất” để hỗ trợ tăng trưởng.

Tiến tới bỏ giá cơ sở xăng dầu

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, bên cạnh mục tiêu kiểm soát lạm phát, nhiệm vụ của công tác điều hành giá nửa cuối 2016 còn cần phải bám sát và hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tránh tạo lạm phát kì vọng và tạo độ trễ áp lực lạm phát cho năm 2018 và các năm tiếp theo.

Công tác điều hành giá vừa phải đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát vừa phải thực hiện được mục tiêu đưa giá các dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục) theo lộ trình giá thị trường, đồng thời tập trung đặc biệt cho hỗ trợ tăng trưởng.

Đáng chú ý, về phương án giá điện đã “rập rình” từ đầu năm tới nay, đặc biệt, sau khi EVN “than” về việc còn hơn 4.000 tỷ đồng chi phí đầu vào phát sinh chưa biết dùng nguồn nào để bù, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện lại phương án điều chỉnh giá điện tính tác động tới lạm phát và tăng trưởng kinh tế, “đề xuất kịch bản điều hành giá điện trong năm 2017 theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế”.

Văn bản cũng nêu rõ, Bộ Công Thương “căn cứ vào diễn biến của nền kinh tế đến hết quý III năm 2017 để tính toán các phương án điều chỉnh giá điện”, trường hợp cần thiết phải tăng giá điện cần cân nhắc điều chỉnh ở mức thấp nhất “có thể đồng thời kết hợp đồng bộ với các giải pháp hỗ trợ tăng trưởng khác để bù đắp cho mức giảm tốc độ tăng GDP tương ứng”. Như vậy, có thể chắc chắn trong quý III này, giá điện sẽ chưa tăng.

Về giá than, Bộ Tài chính được giao tiếp tục kiểm tra, rà soát, chủ trì hiệp thương giá than cho sản xuất điện, nếu các bên không thỏa thuận được mức giá khi hết thời gian thực hiện mức giá tạm thời (ngày 31-8-2017).

Liên quan đến giá một mặt hàng đầu vào thiết yếu khác là xăng dầu, ngoài việc điều hành hợp lý theo Nghị định 83, Bộ Công Thương cũng được yêu cầu khẩn trương rà soát, đánh giá để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi Nghị định này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nghiên cứu cơ chế điều tiết giá không sử dụng giá cơ sở, nghiên cứu chuyển quỹ bình ổn giá xăng dầu sang quỹ phát triển năng lượng bền vững để dự phòng phục vụ bình ổn giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai trong tháng 7 này.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp thu ý kiến các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 dự thảo Quyết định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

Giá điện sẽ chưa được điều chỉnh ít nhất cho đến hết quý III năm nay.

Kiên quyết kéo giảm 10% – 15% giá thuốc trong năm 2017

Về giá cả dịch vụ y tế, giáo dục vẫn đang trong xu hướng được điều chỉnh tiệm cận với giá thị trường, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương hoàn thành việc điều chỉnh mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong năm 2017 và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp, xem xét đẩy nhanh thời điểm điều chỉnh nếu điều kiện cho phép.

Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng được yêu cầu phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện công tác đấu thầu tập trung thuốc quốc gia trong tháng 8-2017. Kiên quyết thực hiện mục tiêu kéo giá thuốc giảm từ 10 – 15% trong năm 2017.

Văn phòng Chính phủ bố trí tổ chức cuộc họp của Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá với các bộ, ngành liên quan trong tháng 7 năm 2017 để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý giá thuốc chữa bệnh cho người và đấu thầu thuốc tập trung.

Bộ Giao thông vận tải cũng được giao sớm tính toán, phối hợp với Bộ Tài chính để đàm phán, điều chỉnh giảm giá dịch vụ BOT tại các trạm đã quyết toán theo nguyên tắc và chủ trương ưu tiên giảm giá hơn giảm thời gian thu, góp phần giảm chi phí vận tải hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; Bộ Giao thông vận tải báo cáo số liệu cụ thể về số lượng và mức giảm giá của các trạm trình Phó Thủ tướng-Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá đồng thời gửi Bộ Tài chính để tổng hợp theo dõi. Bộ này cũng cần hoàn thiện thủ tục để ban hành Quyết định mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không thay thế Quyết định số 1992/QĐ-BTC ngày 15-8-2014 của Bộ Tài chính ban hành mức giá, khung giá một số dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam, thực hiện một bước lộ trình áp dụng từ ngày 1-10-2017...

Vũ Hân