Đây là tàu đánh cá cá vỏ thép thứ hai do ngư dân Phú Yên đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Với công suất máy chính 829 CV, tàu PY-99997 TS được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn cấp I, thân tàu dài gần 28m, rộng 7,2m, chiều cao mạn 3,15 mét, có đủ năng lực hoạt động trên biển đến 200 hải lý, tốc độ vận hành mỗi giờ 13 hải lý.

Tàu đánh cá vỏ thép 829 CV đã được chuyển giao cho ngư dân Trường Văn Công.

 Ngoài hệ thống hầm bảo quản cá, tàu được lắp đặt nhiểu trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu vươn ra khơi xa, đánh bắt hải sản dài ngày trên biển.

Tổng kinh phí đầu tư đóng mới tàu PY-99997 TS gần 19 tỷ đồng, trong đó Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Phú Yên cho vay ưu đãi 95%, phần còn lại là vốn đối ứng của ngư dân.

Hữu Toàn