Tàu mang tên Hải Cảng 1, số hiệu BĐ-99009 TS, hành nghề lưới vây do ông Nguyễn Việt Hằng làm chủ sở hữu, có công suất 880 mã lực, tổng trị giá đầu tư gần 18 tỉ đồng, trong đó 95% vốn vay ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng BIDV tại Bình Định. Với thiết kế dài 25 m, rộng 7,2 m, chiều cao mạn 3,15 m, mớn nước 2,3 m, tốc độ mỗi giờ 12 hải lý, tàu Hải Cảng 1 có đủ năng lực hoạt động liên tục 30 ngày đêm trong điều kiện sóng biển cấp 8.

Tàu vỏ thép Hải Cảng 1 hạ thủy an toàn sáng 12/8.

Ngoài ra trên tàu còn có một số trang thiết bị hiện đại như máy dò ngang, radar, định vị toàn cầu, bản đồ số, máy móc ngư cụ vận hành bằng thủy lực... góp phần giảm thiểu nhân lực, nâng cao hiệu quả khai thác.

Phan Văn Lương