Để thực hiện lộ trình này, Bộ TT&TT đã quy hoạch và cho phép các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam thử nghiệm công nghệ 4G LTE từ năm 2010.

Cuối năm 2015, trên cơ sở đánh giá nhu cầu thị trường, công nghệ, thiết bị, các điều kiện khác, Bộ TT&TT đã hướng dẫn, cấp phép triển khai thử nghiệm công nghệ LTE/LTE-Adv.

Trong năm 2016, trên cơ sở kết quả thử nghiệm, các doanh nghiệp sẽ hoàn chỉnh phương án đầu tư kinh doanh mạng 4G.

HT