Theo kế hoạch, đến cuối năm 2015 và chậm nhất là quý I/2016, Viettel sẽ có 12.000 trạm 4G trên toàn quốc. Khi cung cấp dịch vụ 4G, Viettel là chỉ phân biệt cước thoại và dữ liệu, chứ không phân biệt đâu là 3G và 4G. Như vậy, có thể hiểu giá cước 4G mà Viettel cung cấp không cao hơn 3G. Tuy nhiên, khi sử dụng dịch vụ 4G, khách hàng của Viettel sẽ phải đổi SIM mới có thể dùng được.

Được biết, với việc thử nghiệm dịch vụ 4G vào tháng 10, Viettel là một trong những nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam triển khai 4G.

H.T.