Các lỗ hổng này gồm có: EternalBlue (MS17-010), EmeralThread (MS10-06), EternalChampion (CVE-2017-0146 và CVE-2017-0147), ErraticGopher, EskimoRoll (MS-14-068), EternalRomance (MS17-010) EducatedScholar (MS09-050), EternalSynergy (MS17-010), Eclipsed Wing (MS08-067), ExtraBacon (CVE-2016-6366). 

Theo VNCERT, các lỗ hổng nêu trên có thể bị hacker tận dụng để tạo ra những chiêu thức tấn công mới nguy hiểm, tinh vi hơn rất nhiều lần so với mã độc WannaCry. Bên cạnh đó, nhằm giúp các cơ quan chức năng theo dõi, phân tích và kịp thời phản ứng nhanh với các phương thức tấn công mới, 

VNCERT đề nghị các đơn vị ngay khi phát hiện sự cố và không có khả năng xử lý, cần thông báo ngay về đầu mối điều phối ứng cứu sự cố quốc gia -Trung tâm VNCERT qua các số điện thoại 04 3640 4423 số máy lẻ 112; 0934 424 009, hòm thư điện tử tiếp nhận báo cáo sự cố ir@vncert.gov.vn.

H.Thanh