Công an thị xã Sơn Tây có văn bản trả lời như sau: Về việc cưỡng chế phá dỡ nhà của bà đã được UBND thị xã và Thanh tra thành phố Hà Nội tiến hành xác minh, kết luận. Nhà đất của bà nằm trong khu vực I của di tích làng cổ Đường Lâm. Tháng 7- 2010, gia đình bà xây dựng nhà vi phạm Điều 4 Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 15-5-2006 của UBND thị xã Sơn Tây về quản lý, bảo tồn, tôn tạo và sử dụng di tích làng cổ Đường Lâm.

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Nghị định số 180/2007/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng, UBND xã Đường Lâm đã ra Quyết định xử phạt hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, đình chỉ thi công công trình xây dựng không phép. Gia đình bà có đơn xin tự nguyện tháo dỡ, hạ thấp chiều cao công trình nhưng vẫn chưa đáp ứng với quy định trong khu di tích. UBND thị xã đã họp yêu cầu gia đình bà tự tháo dỡ tầng 2 công trình vi phạm. Gia đình bà không chấp thuận. Căn cứ khoản 1 Điều 17 Nghị định 180/2007/NĐ-CP, UBND xã đã ban hành Quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với công trình vi phạm trật tự đô thị.

Về nội dung khiếu nại việc Công an thị xã Sơn Tây bắt giữ các cháu của bà, Công an thị xã đã tiến hành xác minh nhưng không có tài liệu, chứng cứ chứng minh việc cán bộ Công an thị xã bắt giữ các cháu bà trái pháp luật. Nội dung này cũng đã được VKSND thị xã kiểm tra, có kết luận số 06 trả lời bà theo đúng quy định pháp luật.

Ban PL- BĐ