Công an huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định có văn bản trả lời như sau: Dự án di dân khẩn cấp vùng sạt lở sông Ninh Cơ được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt ngày 23/9/2009 tại Quyết định số 2052/QĐ-UBND. Đồng thời, giao cho UBND huyện Trực Ninh làm chủ đầu tư với mục đích di chuyển 414 hộ dân sống ở vùng sạt lở bãi sông Ninh Cơ vào bên trong vùng đê bối. Đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho nhân dân trong mùa mưa lũ, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội của xã Phương Định.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân liên quan đến dự án di dân, UBND huyện đã tiến hành kiểm tra. Theo Kết luận số 01/KL-UBND ngày 16/10/2014 của UBND huyện xác định có sai phạm, hỗ trợ đền bù cho dân không đúng quy trình thực hiện của dự án.

Trên cơ sở kết luận, UBND huyện đã có hình thức xử lý đối với các cá nhân có liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Đối với tập thể kiểm điểm sâu sắc Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phương Định, áp dụng hình thức cảnh cáo đối với Ban Chi ủy thôn Văn Cảnh. Về cá nhân kiểm điểm sâu sắc đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phương Định và áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách nông nghiệp xã Phương Định.

Áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với  Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện; Chủ tịch UBND xã, công chức địa chính - xây dựng; Bí thư chi bộ và Trưởng thôn Văn Cảnh, xã Phương Định.

Ban PL-BĐ