Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Trung ương…; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Sau phần phát biểu khai mạc Hội nghị của Đại tướng Đại tướng Trần Đại Quang, tiếp tục Chương trình của Hội nghị, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trình bày báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Qua 2 năm thực hiện, Chương trình hành động số 25 của Đảng bộ CATW đã tạo những chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Chủ động khắc phục, sửa chữa hiệu quả những khuyết điểm, hạn chế; góp phần quan trọng vào việc xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Lực lượng CAND luôn là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước. Trong lực lượng CAND không có cán bộ, đảng viên, chiến sỹ suy thoái về tư tưởng chính trị.

Đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sỹ luôn kiên định lập trường tư tưởng giai cấp công nhân, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, luôn xác định rõ trách nhiệm và tích cực tham gia xây dựng Đảng. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp được quan tâm củng cố, có tiến bộ về nhiều mặt; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy từng bước được nâng lên, quy tụ được trí tuệ, sức mạnh của tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tổ chức bộ máy Công an các cấp được kiện toàn tinh gọn, chuyên sâu, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức Đảng trong CAND được kiện toàn; hoạt động đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao. Kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết thống nhất trong Đảng được củng cố. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo CAND tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt được giữ vững và tăng cường.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao Cờ thi đua của Đảng ủy Công an Trung ương cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tóm tắt Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ Đại hội XI trong Đảng bộ CATW, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATW nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định Điều lệ Đảng; các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ đã tích cực triển khai, thực hiện. Chất lượng hoạt động công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an, công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Thế Dương phát biểu, nhấn mạnh: Những kết quả đạt được qua thực hiện Nghị quyết trung ương 4 Khóa XI về xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ CATW đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước. Đảng bộ CATW là một trong những Đảng bộ gương mẫu, đi đầu trong việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, thực hiện tốt kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng…

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh một số công tác trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, sẽ tổ chức phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt trong lực lượng CAND quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; xây dựng chương trình hành động toàn khóa và chương trình hành động cho năm 2016. Đồng thời với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật đã ban hành có liên quan trực tiếp đến công tác của lực lượng CAND như Bộ Luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi), Luật Tạm giữ, tạm giam, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự… 

Thứ trưởng Bùi Quang Bền trao Bằng khen của Đảng ủy Công an Trung ương cho các tâp thể có thành tích xuất sắc.

Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nhất là bộ máy lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Chú trọng vấn đề bố trí sử dụng biên chế và bố trí lực lượng có hiệu quả, theo hướng tăng cường cho Công an cấp huyện, cho cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu. Rà lại đội ngũ cán bộ, đặc biệt quan tâm phát huy đội ngũ trí thức trong CAND. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương. 

Thực hiện quy chế nêu gương, cán bộ lãnh đạo chỉ huy phải gương mẫu nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cần tiếp tục bám sát những yêu cầu và hướng dẫn của Trung ương và Ủy ban Kiểm tra cấp trên để tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện trong Đảng bộ CATW. 

Tiếp tục xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016, tập trung vào những vấn đề công tác trọng tâm để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp Đảng bộ phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành, giỏi về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, gương mẫu về phẩm chất đạo đức…

Nhân dịp này, Đảng ủy CATW đã tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể, tặng Bằng khen của Đảng ủy CATW cho 18 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010 – 2015; Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, phục vụ và tổ chức Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020…

Anh Hiếu