Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, về phía khách mời có các đồng chí: Mai Thế Dương, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị. 

Đại biểu Đảng bộ CATW tham dự Hội nghị có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Bùi Quang Bền. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an; đại diện Thường trực Đảng ủy Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Văn phòng Đảng ủy CATW , các Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ CATW; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW…

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy CATW Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Đảng ủy CATW xác định việc tổng kết Chương trình hành động số 25 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015 có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ thời gian qua, nên đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tổng kết từ cơ sở và chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nội dung tài liệu phục vụ Hội nghị hôm nay.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Sau 2 năm tổ chức thực hiện Chương trình hành động, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch cụ thể, sát hợp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, cũng như yêu cầu cấp bách trước mắt, lâu dài; tự nhìn nhận, soi xét, thấy rõ và sâu sắc hơn những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân chủ quan để sửa chữa, khắc phục; chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, ngăn chặn sự tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối sống; tích lũy kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, tạo sự đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Đây là Hội nghị rất quan trọng, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào những vấn đề trọng tâm, mang tính cấp bách đối với công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng CAND hiện nay.

Về tổng kết Chương trình hành động số 25 của Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị các  đại biểu thảo luận, đánh giá các nội dung:

Phòng ngừa suy thoái tư tưởng chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối sống trong số ít cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ở một số bộ phận, lĩnh vực, nhất là các biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, "bệnh" thành tích... cần được phân tích, làm rõ ở bộ phận, lĩnh vực nào, tính chất, mức độ, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Công tác tổ chức cán bộ, nhất là bố trí, sắp xếp, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể với cá nhân phụ trách cấp ủy, đơn vị, nhất là việc tuân thủ các nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy CATW đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng và đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ đạt được những kết quả tích cực, góp phần nắm vững tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện quy chế, quy trình công tác và quản lý cán bộ, đảng viên để kịp thời có biện pháp sửa chữa, khắc phục, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong đơn vị. Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong công tác xây dựng Đảng nên chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác này, còn xuất hiện tư tưởng "khoán trắng" cho các cơ quan chức năng. Trong khi đó, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế; trình độ, năng lực của một số ít cán bộ làm công tác kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Ủy ban Kiểm tra với các đơn vị liên quan còn một số bất cập...Đây là những vấn đề cần được các đại biểu tập trung thảo luận và đề xuất các biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong nhiệm kỳ tới.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Hội nghị với nhiều nội dung quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với công tác xây dựng Đảng bộ và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới,  đề nghị các đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp ý kiến để Hội nghị thật sự có chất lượng, hiệu quả…

Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe Trung tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Đảng ủy CATW, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW trình bày tóm tắt  và Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng ủy CATW. Hội nghị sẽ thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới…


Hiếu Quỳnh